Quy hoạch phát triển dược liệu

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu đã phối hợp với Tổ chức HELVETAS Swiss Intercooperation Việt Nam triển khai hội thảo công bố “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu huyện Hải Hậu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close