fb

Bộ Cẩm Nang Điều Hành Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp – Phần 1

Written by i-Office.com.vn. Posted in Biểu Mẫu

CẨM NANG ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHỞI NGHIỆP

kinh nghiệm kinh doanh

I. Điều hành nhân sự

 1. Mẫu yêu cầu tuyển dụng
 2. Mẫu phân tích công việc
 3. Mẫu đăng tuyển dụng
 4. Mẫu phỏng vấn nhanh
 5. Bảng 150 câu hỏi phỏng vấn chuẩn
 6. Mẫu phân tích đánh giá nhân viên
 7. Bài test nhân sự
 8. Các bài test

II. Điều hành hành chính

 1. Mẫu đơn xin nghỉ phép
 2. Mẫu giấy giới thiệu
 3. Mẫu giấy ủy quyền

III. Điều hành kế toán

 1. Quy trình Thu-Chi
 2. Quy trình quản lý tiền mặt
 3. Quy trình quản lý công nợ

IV. Điều hành kinh doanh

 1. Quy trình giao hàng
 2. Kịch bản bán hàng
 3. File đào tạo bán hàng
 4. File đào tạo đàm phán thương lượng hiệu quả
 5. File đào tạo thuyết trình

Tags: , ,