fb

Remarketing & Ứng dụng trong Thương Mại Điện Tử tại Việt Nam

Written by i-Office.com.vn. Posted in Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử

Remarketing thu hút sự chú ý của các bạn làm digital marketing tại Việt Nam, nhưng ngoài các tài liệu chung chung từ Google thì những chia sẻ từ các bạn đã ứng dụng remarketing tại Việt Nam: làm thế nào cho hiệu quả, nó có thực sự tốt thì hầu như không có.

 
Một silde về Remarketing cho thấy mức độ hiệu quả

Với kinh nghiệm ứng dụng remarketing cho các website Thương Mại Điện Tử, mình chia sẻ thông tin để các bạn có thêm dữ liệu và hiểu hơn về cách ứng dụng và mức độ hiệu quả của remarketing trong thương mại điện tử.