fb

Đinh Công Bình – GĐ Cty Future Concept Ltd. VN

Written by i-Office.com.vn. Posted in Bài Viết Từ Người Dùng, Ý Kiến Khách Hàng

Điều tôi thực sự hài lòng tại i-Office là tinh thần cầu thị của họ, luôn khéo léo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu, gợi ý của KH. họ luôn cải tiến để cung cấp các tiện ích mới cho KH đến mức bất ngờ, vượt qua sự kỳ vọng của tôi. Nhưng thật lòng mà nói, i-Office có nhiều phong cách để lựa chọn khiến cho tôi và một số khách hàng khác bị bối rối – họ nên dùng cùng một phong cách cho đơn giản.