fb

Giới thiệu iSS

iSS (i-Office Self-service System) là hệ thống hỗ trợ quản trị văn phòng 24/24 một cách hiệu quả thông qua giao diện Web.

iSS được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến cung cấp các chức năng và tiện ích vượt trội. Là khách hàng của i-Office, Bạn sẽ được cấp một tài khoản iSS miễn phí để thực hiện các thao tác như sau:

Theo dõi chi tiết cuộc gọi: Đây là công cụ quản lý một cách hiệu quả công việc của nhân viên thông qua chi tiết các cuộc điện thoại đi/đến. Bạn có thể kiểm tra được chi tiết từng cuộc gọi (số gọi vào, thời gian gọi, số phút…).

Thay đổi số điện thoại forward: Bất cứ thời điểm nào, Bạn cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện việc chuyển cuộc gọi tới các số điện thoại khác bằng cách thao tác trực tiếp thông qua hệ thống iSS, hệ thống sẽ thực hiện yêu cầu ngay lập tức.

Thay đổi Email nhận Fax: Dịch vụ Fax-to-Email của i-Office sẽ chuyển các bản Fax tới địa chỉ Email cho Bạn ngay lập tức, Bạn cũng có thể yêu cầu chuyển các bản fax tới địa chỉ Email khác thông qua hệ thống iSS.

Quản lý các bản Fax đến: Hệ thống iSS được thiết kế để lưu trữ và được bảo mật cao. Các bản Fax gửi tới sẽ được hệ thống iSS lưu lại và Bạn có thể truy xuất bất kỳ lúc nào.

Truy xuất hộp thư thoại: Bạn sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi đến nhưng trong một số trường hợp Bạn từ chối nhận cuộc gọi đến. Ngay lập tức cuộc gọi sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Hệ thống iSS cũng sẽ chuyển nội dung cuộc gọi đến cho Bạn bằng Email, Bạn có thể truy xuất nội dung hộp thư thoại 24/24.

Quản lý các giao dịch của Bạn tại văn phòng i-Office: Mọi giao dịch của Bạn tại i-Office (thư từ gửi nhận, khách hàng đến giao dịch, …) sẽ được cập nhật trên hệ thống iSS, Bạn có thể truy xuất mọi hoạt động tại văn phòng của mình bất kỳ lúc nào để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Một cách ngắn gọn, iSS là một công cụ hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý hoạt động văn phòng cho Bạn, giúp Bạn giảm thiểu thời gian quản lý để tập trung tối đa cho công việc kinh doanh. i-Office đang không ngừng cải tiến hệ thống iSS để ngày càng đáp ứng các nhu cầu thiết thực của Bạn.