Văn phòng thông minh hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh như thế nào?

Written by i-Office.com.vn. Posted in Bài Viết Từ Người Dùng, Chìa Khóa Thành Công, Hỏi Đáp Dịch vụ Văn phòng thông minh, iBlog

Bạn có thể khảo sát thị trường với dịch vụ văn phòng thông minh vì thực sự không cần sự đầu tư lớn.

Văn Phòng Ảo Thông Minh

 

 

  • Với một văn phòng chia sẻ, bạn vẫn có thể sử dụng phòng họp khi cần. Cho đến khi bạn cần một văn phòng thật bạn vẫn có thể giữ địa chỉ kinh doanh và số điện thoại cố định từ văn phòng chia sẻ.
  • Các nhân viên của i-Office sẽ lo toàn bộ việc hậu cần của bạn (đăng ký kinh doanh, khai báo thuế hằng tháng, tuyển dụng, phỏng vấn, tiếp thị, tư vấn cho khách hàng theo sự uỷ quyền của bạn) để bạn có thể tập trung toàn lực cho việc kinh doanh của mình.

Các câu hỏi liên quan:

1) Tại sao nên sử dụng Văn phòng thông minh/ Văn phòng chia sẻ?
2) Một VĂN PHÒNG CHIA SẺ/ văn phòng ảo thông minh sẽ GIÚP gì cho doanh nghiệp nhỏ?
3) VĂN PHÒNG CHIA SẺ/ văn phòng ảo thông minh sẽ GIÚP gì cho doanh nghiệp vừa và lớn?
4) Dịch vụ văn phòng trọn gói là gì?
5) Văn phòng thông minh hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh như thế nào?
6) Với một văn phòng ảo thông minh sẽ làm gì cho doanh nghiệp tại gia?

Tags: , , , ,