fb

Hướng dẫn khai hải quan thép bị áp thuế chống bán phá giá

Written by i-Office.com.vn. Posted in Pháp Lý

Liên quan đến việc khai hải quan các mặt hàng thép không gỉ bị áp thuế chống bán phá giá (CBPG) theo Quyết định 7896/QĐ-BCT, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Công văn 14087/BTC-TCHQ như sau:

Khi khai báo trên tờ khai hải quan các doanh nghiệp nhập khẩu cần lưu ý:

– Với thủ tục khai hải quan điện tử: doanh nghiệp ghi mã áp dụng mức thuế CBPG theo bảng mã tại Công văn này vào ô đầu tiên trong chỉ tiêu “mã áp dụng thuế suất/mức thuế”

– Với thủ tục khai hải quan thủ công: sử dụng Tờ khai HQ/2012-NK của Thông tư 15/2012/TT-BTC, khai thuế CBPG vào tiêu chí 27 trên tờ khai và đổi tên tiêu chí này thành “Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá”.

Công văn được áp dụng từ ngày 6/10/2014.