fb

Kevin Huỳnh – GĐ công ty thiết kế sáng tạo Ong Vàng

Written by i-Office.com.vn. Posted in Bài Viết Từ Người Dùng, Ý Kiến Khách Hàng

Tôi đánh giá cao nhất ở i-Office, là tinh thần và thái độ phục vụ của các nhân viên tiếp tân và thư ký hành chánh, họ đóng vai là nhân viên của tôi một cách thật thân thiện và đáng tin (khách hàng không có cảm giác là thư ký, tiếp tân, người phiên dịch được thuê dùng chung),

Lời góp ý? I-Office nên lưu ý khu vực thang máy khá tối và cần tăng thêm chỉ dẫn