fb

Giải Pháp Nhân Sự Trọn Gói

I – HRO cung cấp các giải pháp nhân sự toàn diện cho các doanh nghiệp về: tuyển dụng, đào tạo, báo cáo nhân sự, tư vấn nhân sự, … và  còn là cầu nối doanh nghiệp và sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm thêm, việc làm sau khi ra trường, cơ hội thực tập

1065-hr-wordle

 Dịch vụ tuyển dụng

 • Đăng tuyển dụng, tư vấn – biên soạn nội dung tuyển dụng hấp dẫn ứng viên
 • Tìm kiếm, sàng lọc, phân tích hồ sơ ứng viên
 • Hẹn lịch phỏng vấn ứng viên đã chọn lọc, phỏng vấn,.
 • Thỏa thuận mức lương phù hợp với ngân sách.
Đào tạo và phát triển

 • Các khóa học về kỹ năng mềm
 • Xây dựng chiến lược – kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng về bán hàng và chăm sóc KH
 • Các kỹ năng về quản lý và lãnh đạo
 • Phương pháp tư duy & sáng tạo trong giải quyết vấn đề
 Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo Tăng – Giảm – Chốt sổ BHXH, BHYT
 • Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ tính lương
Tư vấn nhân sự

 • Thiết lập qui trình, hoạt động nội bộ / Sơ đồ tổ chức, thiết lập mô tả công việc
 • Xây dựng và thiết lập đánh giá kết quả công việc (KPI)
 • Xây dựng chính sách khen thưởng và động viên NV