Ngân hàng ngoại khao khát thị trường Việt Nam

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Nếu tính cả Public Bank Berhad, hiện Việt Nam mới có 6 ngân hàng 100% vốn ngoại, quá ít ỏi so với mong muốn ngày một lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close