fb

Phương Châm Hoạt Động

Chúng tôi tâm niệm rằng: Giá trị Khách hàng không thể hiện qua Giá trị của Hợp đồng. Và vì thế, i-Office trân trọng từng khách hàng, bất kể thời điểm nào, bất cứ loại hình doanh nghiệp nào.

Chúng tôi cũng hiểu rằng: phải phục vụ khách hàng bằng cả lòng chân thành, bằng cả trách nhiệm của lời cam kết khi tư vấn khách hàng. Và vì thế, i-Office luôn chủ động cải tiến từng ngày vì lợi ích khách hàng.
Tập thể i-Office rất mong được chia sẻ điều này với tất cả các khách hàng.

Trân Trọng,

Tập thể nhân viên i-Office

nhan-vien-van-phong-ao