SCIC áp lực khi mỗi ngày phải bán một doanh nghiệp

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Trong 3 tháng đầu năm, SCIC mới bán được vốn tại 22 doanh nghiệp, so với mục tiêu hơn 300 doanh nghiệp được đề ra.

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close