Việt Nam vay ODA Nhật Bản thêm gần một tỷ USD

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Số vốn hơn 112 tỷ yen sẽ giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng như đường bộ cao tốc Bắc – Nam, nhà máy điện Thái Bình, đường dây truyền tải điện…
None found.

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close