Vinamilk đến với người cao tuổi Đà Nẵng, Quảng Nam

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Công ty Vinamilk đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tổ chức “Phổ biến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”. 

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close