Xuất khẩu gạo giảm mạnh vì thị trường Trung Quốc

Written by i-Office.com.vn. Posted in Tin Tức

Trong quý I, Trung Quốc cấp hạn ngạch nhập khẩu gạo chậm chạp đã gây  ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Xem Hình Ảnh i-OFFICE

Bài viết khác bạn có thể quân tâm...close